Recycle art academy с Наталинко – изработване на хартия

Как да направим от старата хартия нова? Това ще разберете, ако се включите в детската ни работилничка.

Recycle Art Academy има за цел да покаже нов вид интересно и иновативно изкуство чрез идеята за нулев отпадък.Чрез участия в изложби, различни събития, фестивали, търгове, проекти в училища и детски градини.

Можете да участвате в творческите образователни ателиета за деца и младежи и да се научите как да създадете произведение на изкуството от отпадъчни материали.

Така вдъхвате живот на непотребните материали и се учите как може да се намали потреблението на пластмаса за еднократна употреба.